“İklim krizi ile mücadele bir seçenek değil, zorunluluk!”

???? “İklim krizi ile mücadele bir seçenek değil, zorunluluk!” Gençler olarak, Change.org/iklimvaatleri adresinde önümüzdeki seçimde adayların iklim afetleri ve depremlere yönelik etkin politikalar oluşturmalarını ve iklim krizi ile mücadelede somut vaatler vermelerini talep eden bir imza kampanyası başlattık. Taleplerimiz; ▫️deprem ve iklim afetlerine dirençli şehirler kurulması ▪️ülkemizde karbonsuz düzene geçişle ilgili bir eylem planı yapılması […]