İklim Değişikliği Nasıl Önlenebilir?

İklim Değişikliği Nasıl Önlenebilir?

Gezegenimizin iklimi, her birimizin faaliyetleriyle hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değişiyor.

Yaşanan bu değişimi önlemek için yapılanların yetersizliği de bizleri içinden çıkılması git gide zorlaşan ve derinleşen bir iklim krizine sürüklüyor.

Bu değişimi önlemek için elbette yapabileceğimiz çok şey var. Bunların en önemlisi insan faaliyetleriyle ortaya çıkan karbon salımlarını ortadan kaldırmak. 

Bireysel olarak gerçekleştireceğimiz eylemler büyük bir role sahip. Ancak daha da önemlisi yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığı gezegenimizde birlikte hareket edip, birlikte mücadele edebilmek. 

Devletler ölçeğinde ortaya konulan iklim hedefleri işte bu yüzden çok kritik. Hükümetlerin fosil yakıtları geride bırakan, yenilenebilir enerji sistemlerine yatırım yapan, ulaşımdan binalara, tarımdan sanayiye kadar her alanda açıkladığı ve uyguladığı güçlü iklim hedefleri, iklim değişikliğinin önüne geçmek için en güçlü ve tek şansımız.

Çünkü bir tek evimiz var!