“İklim krizi ile mücadele bir seçenek değil, zorunluluk!”

💬 “İklim krizi ile mücadele bir seçenek değil, zorunluluk!”

Gençler olarak, Change.org/iklimvaatleri adresinde önümüzdeki seçimde adayların iklim afetleri ve depremlere yönelik etkin politikalar oluşturmalarını ve iklim krizi ile mücadelede somut vaatler vermelerini talep eden bir imza kampanyası başlattık.

Taleplerimiz;
▫️deprem ve iklim afetlerine dirençli şehirler kurulması
▪️ülkemizde karbonsuz düzene geçişle ilgili bir eylem planı yapılması
▫️en geç 2030’a kadar kömürden çıkılmasını, iklim kanunu süreçlerine gençlerin de dahil edilmesi ve süreçlerin şeffaf ilerlemesi
▪️Türkiye’nin ulusal katkı beyanının iyileştirilmesini ve 2030’a kadar %35 mutlak emisyon azaltımı hedeflenmesi ve orman varlığının korunmasını içeriyor.