Gençler olarak tüm adaylara sesleniyoruz: İklim krizi ile mücadeleyi önceliklendirin!