Sel vs İklim Değişikliği

Sel vs İklim Değişikliği 

Dünyanın dört bir köşesinde ardı ardına yaşanan bu görüntülerden herhangi birine denk geldiyseniz, aşırı hava olaylarının ve şiddetli sellerin nasıl bir felaket olduğunu biliyorsunuz demektir.

İklim değişikliği, su döngüsü ve yağışlar üzerinde de ciddi etkiler yaratıyor; hem kuraklık hem de aşırı yağışlar dünyanın farklı yerlerinde daha yaygın hale geliyor.

Aslında neden-sonuç ilişkisi oldukça basit;

  1. Isınan hava, normalden çok daha fazla miktarda su tutabiliyor.
  2. Bu durum bazı bölgelerde kuraklık yaratırken, bazı bölgelerde de ani ve şiddetli yağışlara sebep oluyor.
  3. Çarpık kentleşme ve yetersiz altyapı gibi unsurları da hesaba katınca, tanıdık olduğumuz bu üzücü görüntüler ortaya çıkıyor.

Yaşanan can kayıplarının yanı sıra, yıkılan evler, altyapılar ve tarım alanları insanlarda izleri silinmesi zor travmalar yaratıyor. 

İklim krizinin günden güne derinleştiği bir dönemde, bu yaşananları birer “doğal afet” olarak değerlendirmek elbette yeterli değil. 

Fosil yakıtlardan vazgeçtiğimiz, sera gazı salımlarını ortadan kaldırdığımız ve aşırı hava olaylarına uyumlu yaşam alanları inşa ettiğimiz bir gelecek hepimizin ortak isteği ve sorumluluğu!